Eduskuntavaaleissa minulle tärkeitä teemoja ovat:

Suomen velkaantumisen pysäyttäminen ja talouden nostaminen kasvu-uralle

Suomen velkaantuminen on jatkunut yhtäjaksoisesti lähes 15 vuotta. Velkaantumiselle ei ole näkyvissä loppua. Tämä kehityskulku tulee aiheuttamaan Suomelle suuria ongelmia kasvavien korkokustannusten vuoksi sekä siksi, että työikäinen väestö vähenee. Suomi on ollut myös muihin Pohjoismaihin verrattuna talouden alisuoriutuja ja olemme jääneet selvästi talouskasvussa jälkeen. Tämä syöksykierre on saatava katkaistua.

Hiilinieluja on kasvatettava ja luonnon monimuotoisuutta on vaalittava

Suomen on osallistuttava ja sitouduttava luonnon ennallistamiseen. Se on tärkeää luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja hiilinielujen kasvattamiseksi. Tämä on myös tulevaisuuden tärkeä kilpailutekijä. Se on kuitenkin tehtävä Suomen omilla ehdoilla ilman, että joudumme tyytymään EU:n päätöksiin, jotka tehdään Suomen ulkopuolella.

Ratkaisut työvoimapulaan ja SOTE-uudistuksen korjaustoimenpiteet

Tarvitsemme ratkaisuja työvoimapulaan, joka on erityisesti SOTE-alalle erityisen huolestuttava. Sitä voidaan helpottaa työperäisellä maahanmuutolla, jota tulisi edistää byrokratiaa vähentämällä, perheitä yhdistämällä, lasten koulutuspaikoilla ja kielikoulutuksella. SOTE-uudistus on vaarassa kaatua kustannuspaineiden ja työvoimapulan takia. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä on lisättävä esimerkiksi palveluseteleiden avulla. Myös kohtuuttomalle voiton tavoittelulle on sanottava ei. Tämä koskee myös kiihtyvää palkankorotuskierrettä.

Kielitaito

 • Suomi – äidinkieli

 • Englanti – hyvä

 • Ruotsi – sujuva

 • Saksa – kohtalainen

 • Viro - kohtalainen

Koulutus

 • Turun yliopisto - protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäri
  08 / 2000

 • Hämeenlinnan lyseo - ylioppilas
  06 / 1985

  Lukioaikana vietin vuoden vaihto-oppilaana Yhdysvalloissa. Toimin myös kouluneuvoston puheenjohtajana.

 • Turun yliopisto – hammaslääketieteen lisensiaatti
  06 / 1991

  Opiskeluaikana toimin mm. Hammaslääketieteen kandidaattiseuran ulkoasiainvastaavana. Tehtävässä pidin yhteyttä Pohjoismaisiin opiskelijakollegoihin.

Työhistoria

 • Terveyskeskushammaslääkäri, Kaarina
  1991 – 1992

 • Terveyskeskushammaslääkäri, Virolahti
  1992 – 1992

 • Yksityishammaslääkäri, Hamina
  1993 – 2005

 • Yksityishammaslääkäri, Stoma Forum Hammaslääkärit
  1995 - 2018

 • Myin Stoma Forum Hammaslääkärit vastaanoton Mehiläiselle vuonna 2018. Toimin edelleen vastaavana hammaslääkärinä vastaanotolla.

 • Erikoishammaslääkäri, omat vastaanotot
  PlusTerveys Torgdent, Tammisaari 2015 -
  PlusTerveys Hangon Hammas 2017 -
  PlusTerveys Virkkalan Hammaslääkärikeskus 2020 -

Luottamustoimet

 • PlusTerveys Oy, hallituksen puheenjohtaja 2012 - 2017
  PlusTerveys Oy, hallituksen jäsen 2004 - 2012

Harrastukset

 • Vapaa-aika ja harrastukset liittyvät vahvasti maatilan askareisiin ja ympäröivästä luonnosta nauttimiseen.

Varusmiespalvelus

 • 1985-1986, Parolan panssariprikaatti

 • Olen koulutukseltani panssarijääkärijoukkueen varajohtaja ja kotiutunut armeijasta kersanttina. Armeija-aikana voitin Panssariprikaatin ampumasuunnistusmestaruuden sekä Hämeen sotilaspiirinjoukkuemestaruuden kesällä 1986.

Jakaminen on jaloa, mutta vielä jalompaa on tuottaa sitä jaettavaa.

Olen Timo Kallio, 57-vuotias erikoishammaslääkäri ja yrittäjä. Toimin Inkoon kunnanvaltuutettuna (kokoomus) ja olen perusturvalautakunnan ja tarkastuslautakunnan jäsen.

Minulla on kolme hammaslääkärivastaanottoa, joissa työllistän osa- tai kokoaikaisesti 17 hammaslääkäriä ja -hoitajaa. Perheeseeni kuuluu neljä lasta ja avovaimo sekä hänen kaksi lastaan, jotka asuvat vuoroviikoin luonamme. Olemme kaksikielinen perhe, jossa kommunikoidaan sekä suomeksi että ruotsiksi.

Inkooseen tulimme vuonna 2014, jolloin ostimme vanhan ja kauniin kunnostettavan maatilan. Tänne meidät toi vanha kulttuurimiljöö, joka tulee hyvin esille Dalin kylässä. Inkoo on pieni, mutta kehittyvä kunta, jolla on paljon mahdollisuuksia.

Kannatan kokoomuksen keskeisiä arvoja, kuten yrittäjyyttä ja sitä, että ihmisellä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa omaan menestykseensä. Järkevä ja tasapainoinen talouspolitiikka takaa varmimman hyvinvoinnin kuntalaisille. Jakaminen on jaloa, mutta vielä jalompaa on tuottaa sitä jaettavaa. Myös kaksikielinen Suomi ja Inkoo ovat minulle tärkeitä asioita.

Image

Onko Suomen koulujärjestelmä kriisissä?

Viime viikkoina on keskusteltu paljon siitä, kuinka paljon vanhemmat ja oppilaat voivat vaikuttaa koulun valintaan. Keskustelussa on sävy, jolla luodaan negatiivista mielikuvaa kouluvalintaan vaikuttamisesta. Vanhempia on turha syyllistää, sillä on luonnollista, että vanhemmat haluavat lastensa parasta ja valita heille parhaan mahdollisen opinahjon. Termillä myös loukataan opettajien ammatti identiteettiä. Keskeiset syyt ilmiön taustalla ovat vanhempien tyytymättömyys, […]

 • March 6, 2023

LUE LISÄÄ
Image

Sote-palvelut pitää avata kilpailulle

Sote-palveluiden toimivuus kiinnostaa äänestäjiä poikkeuksellisen paljon. Se kilpailee kiinnostavuuden kärkipaikasta valtion velkaantumisaiheen kanssa. Kummatkin ovat tärkeitä aiheita. Viime vuosina kunnat ja nyt hyvinvointialueet ovat innostuneet käyttämään palvelutuottajina ns. in-house yhtiöitä eli julkisomisteisia yhtiöitä. Ne valtaavat markkinoita yksityisiltä yrityksiltä ja vauhti on kiihtynyt entisestään hyvinvointialueiden syntymisen jälkeen. Se on hyvinvointialueelle helppo ja käytännöllinen ratkaisu, jossa vältytään […]

 • February 5, 2023

LUE LISÄÄ
Image

Palvelusetelin mahdollisuuksia on hyödynnettävä

Hyvinvointialueet aloittivat vuoden vaihteessa toimintansa, jolloin palveluiden järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille. Alueilla on omaa palvelutuotantoa, mutta ei kuitenkaan täysin kattavasti. Palveluja tullaan ostamaan yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta, ainakin hammaslääkäri, silmälääkäri ja mielenterveyspalveluiden kohdalla. Toivottavaa olisi, että läntisellä Uudellamaalla hyödynnettäisiin palvelusetelin mahdollisuutta entistä paremmin. Palveluseteli nopeuttaa hoitoon pääsyä ja tuo valinnanvapautta kuluttajalle sekä potilaalle. Kokemukset palvelusetelin […]

 • January 16, 2023

LUE LISÄÄ
Image

Suomen velkaantumiseen on pakko puuttua

Suomen velkaantumisesta on tulossa yksi keskeisimmistä vaaliteemoista ensi keväänä. Nopea velkaantuminen on ollut tiedossa, mutta nyt sekä valtiovarainministeriö, että Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ovat kiinnittäneet asiaan perustellusti huomiota. Tällä vaalikaudella valtio on velkaantunut noin 40 miljardia euroa, mikä on kyseenalainen ennätys. Vasemmiston ja vihreiden näkemys velasta on edustanut tavallaan uutta näkemystä velkavastuista. Tähän oppiin sisältyy […]

 • December 2, 2022

LUE LISÄÄ
Image

Länsi-Uudenmaan Sote-uudistus ja hoitajalakko

Viime viikkojen keskeisimpiä keskustelunaiheita ovat olleet hoitajajärjestöjen lakkoiluyritykset ja niiden torjuminen lainsäädännöllisin keinoin. Tavoitteet hoitajien palkkatason nostamiseksi ovat johonkin pisteeseen asti ymmärrettäviä ja hyväksyttäviä. Kansalaiset haluavat parantaa hoitajien palkkausta ja työolosuhteita, vaikka kaikki eivät valitettavasti hahmota sitä, mikä on mahdollista ja mikä ei. Hoitajien työtaistelussa poikkeuksellista on se, että ensimmäistä kertaa työväenliikkeen historiassa työntekijäjärjestö kieltäytyy […]

 • September 27, 2022

LUE LISÄÄ
Image

Länsi-Uudenmaan metsistä on pidettävä huolta

Länsi-Uusimaa on maatalousvaltaista aluetta, jossa on myös paikoitellen paljon asutusta ja rakennettua infrastruktuuria. Metsiä ei ole paljon jäljellä (maakuntien metsäalaprosentit), joten niiden hyvinvoinnista on pidettävä huolta. Kaikkien metsien ei tarvitse olla luonnontilaisia, mutta ne voivat olla luonnonmukaisia. Nykymetsätalouden tapa hoitaa metsiä yhdessä metsäteollisuuden kyltymättömän raaka-ainehankinnan kanssa on synnyttänyt tilanteen, jossa metsistä otetaan puuta kestämättömällä tavalla. […]

 • July 30, 2022

LUE LISÄÄ
Image

Elintason laskuun tulee varautua

Pahan ilman lintuna harva meistä haluaa olla, mutta näitäkin varoittajia tarvitaan, jotta yhteiskunta selviää vaikeista ajoista eteenpäin. Elämme aikoja, jolloin kansalaiset konkreettisesti huomaavat, että rahat eivät tahdo riittää samanlaiseen kulutukseen kuin aiemmin. Suurimpana syynä tähän on kovasti laukkaava inflaatio, joka syö ostovoimaa, koska palkat eivät pysy kovasti pahenevan rahan arvon heikkenemisen mukana. Toukokuussa inflaatio euroalueella […]

 • July 18, 2022

LUE LISÄÄ
Image

Talous, terveys ja turvallisuus

Aluevaaleissa on kysymys lyhyesti taloudesta, terveydestä ja turvallisuudesta. Talous tulee listassa ensimmäisenä, sillä ilman tasapainoista taloutta emme pysty kestävästi rahoittamaan tärkeitä toimintoja, jotka liittyvät terveyteen ja turvallisuuteen. Lyhyellä aikavälillä se on mahdollista, mutta tulevien sukupolvien kannalta on tärkeää, että meillä on kestävät ja vakaat rakenteet, jotka turvaavat hyvinvointimme pitkälle tulevaisuuteen. Tämän takia talouden tulee olla […]

 • January 17, 2022

LUE LISÄÄ
Image

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella tarvitaan rohkeita päätöksiä

Suomalainen perusterveydenhuolto on valitettavasti ajautunut tilaan, jota voidaan paikoitellen kutsua jopa kaoottiseksi. Terveyskeskusjärjestelmän romahduksestakin voidaan perustellusti puhua. Tuleva sote-uudistus on pitkään odotettu askel kohti paremmin toimivia terveyspalveluita. Tuleva sote-malli ei ole kuitenkaan ongelmia automaattisesti poistava rakenne. Siihen sisältyy paljon epävarmuustekijöitä ja suuria kustannuksia, jotka liittyvät mm. ICT-kuluihin ja palkkojen harmonisointiin. Tätä uudistusta voidaan kritisoida monella […]

 • December 18, 2021

LUE LISÄÄ
Image

Työperäistä maahanmuuttoa on lisättävä

Koko Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa entistä enemmän. Jo nyt näemme erittäin suurta työvoimapulaa monella osa-alueella. Erityisesti tämä näkyy sote-alalla, joka kärsii jo tällä hetkellä työvoimavajauksesta. Tuleva sote-ratkaisu lisää painetta entisestään. Yrityskentällä jopa kolme neljästä yrityksestä kertoo kärsivänsä osaajapulasta. Suomalaisia painaa nopea huoltosuhteen heikkeneminen. Suomalaisista alle 48 % on työssäkäyviä ja tämä tilanne tulee olemaan vielä […]

 • November 18, 2021

LUE LISÄÄ

Haluatko tukea kampanjaani?

Onko sinulle ideoita kampanjaani? Haluatko osallistua tekojen tai rahallisten lahjoitusten avulla?

Jos haluat olla osa kampanjaani, laita minulle sähköpostia osoitteeseen timotoivokallio@gmail.com

Voit myös tukea vaalityötäni lahjoittamalla Kokoomuksen lahjoituspalvelun kautta. Pienikin tuki merkitsee minulle paljon.
Siirry lahjoituspalveluun >