Viktiga teman i riksdagsvalet är för mig:

Lösningar för arbetskraftsbristen och korrigering av social- och hälsovårdsreformen

Vi måste lösa utmaningarna med arbetskraftsbristen, som är speciellt oroväckande inom social- och hälsovårdsbranschen. Den kan lättas med arbetsrelaterad invandring som kunde främjas med mindre byråkrati, familjeåterförening, utbildningsplatser för barnen samt språkstudier. Det finns en stor risk att social- och hälsovårdsreformen kraschar därför att kostnadspressen och arbetskraftsbristen är för stor. Samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn måste främjas t.ex. med hjälp av servicesedlar. Vi måste även säga nej till orimligt vinstdrivande verksamheter. Detsamma gäller också ökande krav på stora löneförhöjningar.

Vi måste ta hand om naturens mångfald och kolsänkornas tillväxt

Finland måste delta i och binda sig till återställandet av naturen, det är viktigt med tanke på naturens biodiversitet och kolsänkornas tillväxt. Det är en viktig konkurrensfaktor i framtiden för Finlands ekonomi. Det här är någonting som bör göras på Finlands egna villkor, inte på EU:s begäran.

Åtgärder för att stoppa skuldsättningen och förbättra den ekonomiska tillväxten i Finland

​Finlands skuldbörda har stigit kontinuerligt i närmare 15 år och man ser inget slut på det. Den här utvecklingen kommer att orsaka stora problem för Finland på grund av räntestigningen och att befolkningen i arbetsför ålder minskar. Jämfört med de andra Nordiska länderna är Finland ekonomiskt underpresterande och vi ligger efter i den ekonomiska tillväxten. Vi måste få ett slut på den här negativa utvecklingen.

VEM ÄR JAG?

Jag är Timo Kallio, en 55 årig specialtandläkare. Jag är kommunfullmäktige i Ingå (Samlingspartiet) och medlem i grundtrygghetsnämnden och i revisionsnämnden.

För tillfället har jag mottagningar i Hangö, Ekenäs och Virkby med 17st hel- och deltidsanställda sköterskor och tandläkare.

Till min familj hör min sambo och fyra barn samt min sambos två barn som förgyller vår dag varannan vecka. Vi är en tvåspråkig familj som kommunicerar på finska och svenska. Vi kom till Ingå år 2014 då vi köpte en fin gammal gård att renovera, vi lockades hit av den gamla kulturmiljö som så bra kan ses i Dal. Ingå är en liten men växande kommun, med många möjligheter.

Jag har under sju år fått följa med Ingås utveckling och är glad för den utveckling som skett, men räcker det för att skilja Ingå ifrån de 76 andra kommunerna längs kusten? Jag ställer upp som kandidat i kommunalvalet för Ingå Samlingsparti och vill för egen del bidra till Ingås framtida utveckling. Jag stöder Samlingspartiets värderingar, såsom företagsamhet och möjlighet att påverka sin egen framgång. En hållbar och balanserad ekonomi garanterar ett bättre välbefinnande för kommunens invånare. Att dela är ädelt, men ännu ädlare att producera delbart. Även ett tvåspråkigt Finland och Ingå är viktiga för mig.

Image

Tvåspråkig Finland

När man är ung, funderar man ganska litet över hur mycket man kommer att behöva andra språk än sitt eget modersmål. Jag är uppväxt och har gått i skolan i Hattula och Tavastehus som är helt finskspråkiga kommuner. Min relation till det svenska språket började formera sig när jag började studera svenska i 7:nde klassen […]

  • mars 6, 2023

LUE LISÄÄ