Palvelusetelin mahdollisuuksia on hyödynnettävä

Hyvinvointialueet aloittivat vuoden vaihteessa toimintansa, jolloin palveluiden järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille. Alueilla on omaa palvelutuotantoa, mutta ei kuitenkaan täysin kattavasti. Palveluja tullaan ostamaan yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta, ainakin hammaslääkäri, silmälääkäri ja mielenterveyspalveluiden kohdalla.

Toivottavaa olisi, että läntisellä Uudellamaalla hyödynnettäisiin palvelusetelin mahdollisuutta entistä paremmin. Palveluseteli nopeuttaa hoitoon pääsyä ja tuo valinnanvapautta kuluttajalle sekä potilaalle. Kokemukset palvelusetelin käytöstä ovat pääosin myönteisiä. On selvää, että hyvinvointialueet tulevat tarvitsemaan yksityisen ja kolmannen sektorin apua, jotta saadaan helpotusta ruuhkautuneeseen julkiseen palvelusektoriin.

Toimiva yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä on tärkeää. Esimerkiksi Hammaslääkäriliitossa on perustettu erillinen palvelusetelitoimikunta, jonka tehtävänä on tukea keskustelua ja yhteistyötä eri sektoreiden välillä. Myös ongelmakohtia palvelusetelin käytössä on havaittu. Ongelmat voivat liittyä asiakkaan kohdalla siihen, että seteliä on liian vaikea käyttää. Mitä useampi vaihe palvelusetelin käyttöön liittyy, sitä useammin se jää käyttämättä. Helsingissä jopa yli puolet palveluseteleistä on jäänyt käyttämättä.

Palveluseteli ei saa olla tulevaisuudessa julkisen puolen säästökeino. On kiinnitettävä huomiota siihen, että palvelusetelin arvo määritetään oikeudenmukaisesti ja kohtuulliseksi myös palveluntuottajan kannalta. Setelin arvoa tulee verrata julkisen tuotannon kokonaisvaltaisiin kustannuksiin. Jos julkisen tuotannon kustannus per toimenpide on sata euroa, niin ei ole kohtuullista vaatia, että yksityinen sektori tuottaa saman palvelun samalla laatutasolla esimerkiksi 80 eurolla.

Palveluseteli on toimiva yhteistyömuoto, joka turvaa palvelut väestölle siellä, missä tulevien hyvinvointialueiden resurssit eivät yksinään riitä palveluiden järjestämiseen ja yksityisellä sektorilla on vapaata kapasiteettia. Palveluseteli mahdollistaa kaiken kokoisten tuottajien osallistumisen ja parantaa asiakkaan mahdollisuutta valita itselleen sopiva palveluntuottaja. Toimiva palvelusetelijärjestelmä vaatii sektoreiden välistä yhteistyötä ja toimintaympäristön tuntemista. Tämä on kaikkien etu.