Sote-palvelut pitää avata kilpailulle

Sote-palveluiden toimivuus kiinnostaa äänestäjiä poikkeuksellisen paljon. Se kilpailee kiinnostavuuden kärkipaikasta valtion velkaantumisaiheen kanssa. Kummatkin ovat tärkeitä aiheita. Viime vuosina kunnat ja nyt hyvinvointialueet ovat innostuneet käyttämään palvelutuottajina ns. in-house yhtiöitä eli julkisomisteisia yhtiöitä. Ne valtaavat markkinoita yksityisiltä yrityksiltä ja vauhti on kiihtynyt entisestään hyvinvointialueiden syntymisen jälkeen. Se on hyvinvointialueelle helppo ja käytännöllinen ratkaisu, jossa vältytään kilpailutukselta. Järjestelyn puolustajat vetoavat siihen, että näin voidaan varmistaa riittävä laatu ja oikea hinta voittoa tavoittelemattomalta yritykseltä. Samaan aikaan kilpailutus koetaan hyvinvointialueilla työlääksi ja aikaa vieväksi.

Todellisuudessa kilpailun rajoittaminen hiljalleen taannuttaa tai hidastaa merkittävästi tuotekehitystä ja innovointia, mitä kaikki menestyvät yritykset tarvitsevat pidemmällä aikavälillä. Ongelmaksi muodostuu myös palvelutuotannon oikeiden ja todellisten kustannusten hämärtyminen. Hyvä esimerkki on Helsingin kaupungin hankkima palkkatietojärjestelmä, jonka toimimattomuus on yleisessä tiedossa. Kaupunki omistaa yhtiöstä 0,04 % osuuden, jonka hankintahinta on ollut 5 500 euroa. Omistus on nimellinen ja sen tarkoituksena on ollut juuri hankkia palkkatietojärjestelmä ilman kilpailutusta. Esimerkkeinä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen käyttämistä in-house yhtiöistä voidaan mainita henkilöstöpalveluyhtiö Seure sekä ICT-palveluyhtiö Tiera. Näiden yhtiöiden asiakkaat ovat yleensä myös omistajan roolissa. Tällaiseen järjestelyyn liittyy epäterveitä piirteitä hankintalain näkökulmasta. Järjestely mahdollistaa sen, että ostamalla pienen määrän yhtiön osakkeita, vaikkapa vain yksikin kappale, vältytään palvelun kilpailutukselta.

Vaarana on myös se, että yksittäisen kunnan tai hyvinvointialueen mahdollisuudet vaikuttaa satojen omistajien julkisomisteisiin yhtiöihin ovat rajalliset. Tästä järjestelystä on myös erittäin vaikea irrottautua. Pienten tai keskisuurten yritysten näkökulmasta in-house yhtiöiden kasvu ja lisääntyminen on huono asia. Yksityiset yritykset järjestävät paljon sote-palveluiden tukitoimintoja kuten pesula ja-puhtaanapitopalveluita, ateriapalveluita sekä kuljetuspalveluita. Myös talous- ja tietohallinnon palvelut kuuluvat näihin. Pienet ja keskisuuret yritykset toimivat usein myös isompia yrityksiä ketterämmin ja joustavammin erilaisiin tilanteisiin sopeutuen.

Nyt kun hyvinvointialueet järjestävät palvelutuotantoaan, on tärkeää, että palveluita kilpailutettaisiin reilusti ja avoimesti. Tämä on ainoa tapa varmistaa laadun ja hinnan olevan oikealla tasolla. Tämä on myös erityisen tärkeää alijäämäisen budjetin kanssa painivalle hyvinvointialueelle kuten myös alueen yrityksille, jotka eivät odota helppoja sopimuksia vaan tasavertaista kohtelua ja mahdollisuutta osallistua hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiseen ja ylläpitoon.