Talous, terveys ja turvallisuus

Aluevaaleissa on kysymys lyhyesti taloudesta, terveydestä ja turvallisuudesta. Talous tulee listassa ensimmäisenä, sillä ilman tasapainoista taloutta emme pysty kestävästi rahoittamaan tärkeitä toimintoja, jotka liittyvät terveyteen ja turvallisuuteen. Lyhyellä aikavälillä se on mahdollista, mutta tulevien sukupolvien kannalta on tärkeää, että meillä on kestävät ja vakaat rakenteet, jotka turvaavat hyvinvointimme pitkälle tulevaisuuteen. Tämän takia talouden tulee olla kunnossa ilman, että rahoituksen takaa verotuksen korotusautomaatti.

Lähes jokainen aluevaaliehdokas on sitä mieltä, että jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sote- keskus. Jos näin todella tapahtuisi Suomen mittakaavassa, käytännössä vaarana olisi se, että sote- uudistuksessa ei muuttuisi mikään. Elämä jatkuisi kuten ennenkin. Sote-uudistusta tehdään kuitenkin juuri sen takia, että nykytilanne on kestämätön palveluiden toimivuuden ja rahoituksen kannalta. Jotain on tehtävä, sillä nykyjärjestelmä on romahtamassa.

Hyvinvointialueet yhdistävät kuntia niin, että suuremmilla resursseilla voidaan hoitaa järkevämmin ja taloudellisemmin ikääntyvää väestöämme ja huolehtia toimivista pelastuspalveluista. Jokainen meistä toivoo, että omassa kunnassa säilyisi sote-keskus, mutta tulevaisuudessa kokonaisuutta on tarkasteltava koko Läntisen Uudenmaan näkökulmasta. Onneksi tilanne alueella on sellainen, että vähintään yksi sote- keskus saataneen säilytettyä jokaisessa kunnassa. Sote-keskusten palvelut saattavat sen sijaan vaihdella paljonkin eri keskusten välillä. Näin tuleekin olla, sillä jonkinlaista keskittämistä on pakko tehdä, jotta rahat ja ihmiset saadaan riittämään. Kaikkia palveluita ei ole mahdollista tarjota kaikissa sote-keskuksissa.

Kuntakohtaiseen pikkupolitikointiin ei ole syytä takertua, kuten joissakin puolueissa näyttää tapahtuneen. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö pienten kuntien asiaa ajettaisi tulevassa aluevaltuustossa, mutta sinne tarvitaan erityisesti kokonaisnäkemyksen puolustajia juuri sen takia, että joka kylään ei perustettaisi kalliita ja pieniä resursseja tuhlaavia keskuksia. On jossakin määrin populistista vaatia ja antaa ymmärtää, että laajat palvelut saataisiin kaikissa kunnissa säilytettyä. Ehkä on parempi olla rehellinen ja kertoa, että näin ei tule tapahtumaan. Mutta työtä on tehtävä sen eteen, että mahdollisimman hyvät ja yhdenvertaiset palvelut saadaan taattua kaikille. Digitaaliset ratkaisut ja etävastaanotot tuovat myös paljon helpotusta ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Mielestäni on parempi keskittyä laadun tuottamiseen, kuin pelkästään rakennuskannan kasvattamiseen.